Pravidla Souboje nevěst

PRAVIDLA 8. ROČNÍKU SOUTĚŽE SOUBOJ NEVĚST 8

Dodatek k pravidlům soutěže ze dne 22.3. 2019

Hlasování veřejnosti

Druhou superfinalistku určí veřejnost prostřednictvím SMS hlasování a dále zaslané hlasy na nadační fond Pink Bubble na číslo účtu: 267246448/0300, variabilní symbol je vždy číslo nevěsty. Jeden hlas je počítán za 10 Kč.

Hlasy budou započteny pouze ty, které budou připsány ve prospěch účtu do 12. 4. do 12.00.

Hlasování je spuštěno 15. března 2019 podle bodu II d) Pravidel. Druhou superfinalistkou se stává ta finalistka, která v okamžiku ukončení hlasování (bude oznámeno během finálového večera organizátorem) má nejvyšší celkový počet hlasů.

V případě shody, že porota i veřejnost zvolí stejnou finalistku, postupuje do superfinále finalistka s nejvyšším počtem hlasů, a finalistka, která se umístila na 2. místě ve volbě poroty.

Zveřejnění výsledků bude na webu www.soubojnevest.cz, v letním čísle časopisu Tvoje svatba a u ostatních mediálních partnerů.

Obecná ustanovení

Odesláním přihlášky do soutěže nevěsta souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů v rámci probíhající soutěže a zveřejnění výsledku soutěže. Nevěsta také výslovně souhlasí s tím, že v rámci soutěže a po ní mohou být organizátorem, k tomu určenými osobami a partnery soutěže pořizovány a používány obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se její osoby nebo jejích projevů osobní povahy.

Vítězka a všechny finalistky soutěže se zavazují být k dispozici pro komerční účely organizátora po dobu jednoho roku a zároveň i přijít na vyhlášení a finále dalších ročníků.

Organizátor si vyhrazuje právo měnit Pravidla či soutěž zrušit.

Nevěsty odesláním přihlášky do soutěže souhlasí s dodržováním Pravidel.

V případě, že nevěsta nebude splňovat nebo dodržovat Pravidla, bude ze soutěže vyřazena a na její místo nastoupí náhradnice určená porotou.

Soutěžící nevěsty nesmí svým jednáním poškodit organizátora a jeho obchodní partnery.

Uložení podmínek

Pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese organizátora www.soubojnevest.cz. Organizátor nenese odpovědnost za případné technické problémy s funkčností internetové adresy, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Pravidla jsou platná od 24. září 2018.

Za organizátora Nobb Europe a.s., Veletržní 3, 170 00 Praha 7.

Lucie Kopecká Ředitelka soutěže Nobb Europe a.s.

 

DODATEK Č. 1 K PRAVIDLŮM 8. ROČNÍKU SOUTĚŽE SOUBOJ NEVĚST

ZE DNE 24. 9. 2018 (dále jen “pravidla”)

Dodatek pozměňuje či doplňuje následující body výše zmíněných pravidel a to:

II. Vyhlášení, průběh soutěže
[doplnění § e) odstavce “Hlasování veřejnosti”]
Druhou „Superfinalistku“ určí veřejnost prostřednictvím SMS hlasování a dále zaslané hlasy na nadační
fond Pink Bubble na číslo účtu: 267246448/0300, přičemž variabilní symbol je vždy číslo nevěsty. Číslo
účtu pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ91 0300 0000 0002 6724 6448; BIC/SWIFT: CEKOCZPP,
vedené u ČSOB, a.s.

Hodnota jednoho hlasu činní 10 Kč. Započítány jsou pouze hlasy, které budou připsány ve prospěch
výše zmíněného účtu a to do 12. 4. 2019 do 12.00 včetně. Hlasování je spuštěno 15. března 2019
podle bodu II § e) Pravidel. Druhou „Superfinalistkou“ se stává ta finalistka, která v okamžiku ukončení
hlasování (bude oznámeno během finálového večera organizátorem, za přítomnosti notáře,
organizátorem na finálovém večeru představeným) má nejvyšší celkový počet hlasů. V případě shody,
že porota i veřejnost zvolí stejnou finalistku, postupuje do superfinále finalistka s nejvyšším počtem
hlasů a finalistka, která se umístila na 2. místě ve volbě poroty.

Zveřejnění výsledků bude na webu www.soubojnevest.cz, v letním čísle časopisu Tvoje svatba a u
ostatních mediálních partnerů.

IV. Obecné ustanovení
[změna judikatury 1. odstavce]
Nevěsta souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Tento dodatek nabývá platnosti 28. 3. 2019.
V Praze ____________________ V Praze _______________________
Za organizátora Nobb Europe a.s. Za „Nevěstu“

___________________________ ______________________________
Lucie Kopecká
Ředitelka soutěže Nobb Europe a.s. „Nevěsta“

Partneři 8. ročníku